Brand Awareness

Brand Awareness là gì? Cách xây dựng Brand Awareness

Brand Awareness hay nhận thức về thương hiệu là một thuật ngữ tiếp thị mô tả mức độ nhận biết của người tiêu dùng đối với sản phẩm theo tên…