thuật ngữ trong google ads

200+ Thuật ngữ trong Google Ads (Tổng hợp Full từ A – Z)

Thuật ngữ trong Google Ads là những từ, cụm từ chuyên môn dùng để biểu đạt những khái niệm nhất định trong nền tảng quảng cáo của Google Ads.  Các…

Cách kết hợp các chiến lược PPC & SEO của bạn một cách hiệu quả

SEO và PPC là 2 công cụ Digitlal Marketing mà rất nhiều doanh nghiệp đang sử dụng hiện nay trong việc quảng quá doanh nghiệp và sản phẩm đến khách…

Cách tăng điểm chất lượng trong Google AdWords

Điểm chất lượng là một trong 2 yếu tố rất quan trọng quyết định vị trí của bạn trong quảng cáo, cùng với giá thầu. Đặc biệt là nếu điểm…