50+ thuật ngữ trong Facebook Ads cần nắm vững khi làm quảng cáo

Thuật ngữ trong Facebook Ads là những từ vựng dùng để biểu đạt những khái niệm nhất định trong hệ thống quảng cáo của Facebook.  Khi chạy quảng cáo Facebook…

đối tượng tùy chỉnh của facebook

Đối tượng tùy chỉnh của Facebook: Hướng dẫn Retaget Marketing từ A – Z

Chìa khóa cho bất kỳ chiến lược quảng cáo thành công là nhắm mục tiêu thành công. Thật đơn giản, nếu bạn không nhắm mục tiêu đến những người thực sự…